[accordion collapsible=”true” closed_bg=”#ffffff” title_color=”#606060″]
[pane title=”İmplant nedir, markalar ve fiyatlar nelerdir?” background_image=””]

Herhangi bir işlevi görmesi amacıyla vücuda dışarıdan yerleştirilen yapay her türlü parça İmplant olarak isimlendirilir. Diş Hekimliği’nde İmplant denilince kaybedilmiş dişlerin yerini tutması için çekim boşluklarına yerleştirilen yapay kökler anlaşılmalıdır. İmplant Dişler kaybedilmiş doğal dişlerin yerini alarak kaybedilen fonksiyon, estetik ve konuşma yetilerinin tekrar geri kazandırılmasında önemli yer tutmaktadır. İmplant markaları da tıpkı araba markaları gibi çok çeşitlidir.

Dünyada 400’ün üzerinde, Türkiye’de ise 200 civarında implant markası satıldığı bilinmektedir. İmplant fiyatları çıplak malzeme ve uygulama fiyatları olarak çok farklı rakamlar göstermektedir. Her firma satış fiyatlarına üretim, dağıtım,pazarlama, reklam, araştırma-geliştirme, kurs, seminer, bilimsel araştırma vb. giderlerini yansıttığından ve ileri teknoloji bu alanda çok kullanıldığından boyutlarıyla ters orantılı satış rakamları oluşmaktadır. Her marka arabanın farklı fiyatlara sahip olması gibi her marka implantın fiyatı da değişmektedir. Bu fiyatların oluşumu o markanın tanınırlığına, bilinirliğine, pazardaki geçmişine, başarı yüzdesine, kullandığı teknolojiye, yerine getirdiği uluslar arası standartlara, araştırma-geliştirme ve bilimsel araştırma faaliyetleri için ayırdığı bütçenin büyüklüğüne, firmanın pazarlama politikalarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Hastaya maliyetini etkileyen bir diğer faktör ise implantın uygulandığı yerdir. Kullanılan malzeme, implantı uygulayan hekimin bu konuda ki tecrübesi, uzmanlığı ve akademik ünvanları, bulunulan şehir, semt, uygulama merkezi gibi etkenler fiyat oluşumunda etkili olabilmektedir. Genellikle implantın altyapısı için ayrı, üzerine yapılacak protezlerin türü, malzemesi ve adedine göre de ayrıca bir üstyapı fiyatı çıkmakta, bunların toplamı da genel maliyeti oluşturmaktadır. Bu malzemeler çok yüksek oranda yurt dışından ithal edildiklerinden döviz bazında fiyatlanırlar, bu nedenle de günümüz koşullarında belirli bir rakam telaffuz edilmesi güçtür.
[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”İmplant Uygulamaları” background_image=””]

Bu yöntemle tam protezleriyle sorun yaşayan hastaların protezlerini rahat kullanabilmeleri sağlanabilir; hareketli protez kullanmak istemeyen hastalar sabit protezlere geçiş yapabilir; eksik dişlerin tamamlanmasi sırasında komşu dişlerine dokunulmasını istemeyen hastalara yine implant yerleştirilerek yardımcı olunmaktadır. İmplantların çene kemiğine uygulanması lokal anestezi altında kısa süren bir işlemle gerçekleştirilmekte, üzerine yapılacak protezler ise 3 ay içerisinde yerleştirilmektedir.

[push h=”30″]

[/pane]

[pane title=”Kimlere İmplant Uygulanabilir?” background_image=””]

Diş eksikliği olan ve implant uygulanacak bölgede uygun koşulları taşıyan; genel sağlığı yerinde olan herkes implant yaptırabilir. Tedavi olarak implantın uygulanmasına hekim koşulları değerlendirerek karar verir. Bunun için klinik bulgulara , röntgen ve tomografi tetkiklerine başvurulur.

Eksik dişleri tamamlanırken diğer dişlerine dokunulmasını istemeyen hastalar, yalnızca çekilmiş dişlerinin yerine implant yerleştirilerek, diğer dişlerine dokunulmadan tedavi edilebilir.

[push h=”30″]

[/pane]
[/accordion]

favicon

Randevu Al